menu menu menu

Ceník

"a", "ä"=> "a", "č"=>"c", "ď"=>"d", "é"=>"e", "ě"=>"e","ë"=>"e","í"=>"i","ň"=>"n","ó"=>"o","ö"=>"o","ř"=>"r","š"=>"s","ť"=>"t","ú"=>"u","ů"=>"u","ü"=>"u","ý"=>"y","ž"=>"z"," "=>"_","@"=>"_","\\"=>"_","/"=>"_",","=>"_"); $name=strtr($name, $trans); $size = $_FILES["jmeno_souboru"]["size"]; if ($name!=''){ $result=move_uploaded_file($_FILES["jmeno_souboru"]["tmp_name"], "./file/$name"); if (!$result) $vysledek="

Chyba nahrávání souboru

"; else { $vysledek="

Ceník úspěšně nahrán na web"; $que="update cenik set path='$name' where id=1"; $query=mysql_query($que); } // } //jmeno neni prazdne } if (isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])) { $loginn=$_POST['username']; $pass=md5($_POST['password']); $login_que="select * from user where login='$loginn' and password='$pass'"; $login_query=mysql_query($login_que); $pocet=mysql_num_rows($login_query); if ($login_query && $pocet>0){ session_register("user_id"); $_SESSION["user_id"]= mysql_result($login_query,0,'id'); $login=1; } } if ($login==1) { $que="select path from cenik where id=1"; $query=mysql_query($que); $cenik=mysql_result($query,0,"path"); echo "Stáhnout ceník"; $login_que="select * from user where id=".$_SESSION['user_id']; $login_query=mysql_query($login_que); $admin=false; if (mysql_result($login_query,0,'admin')==1) $admin=true; if ($admin) { echo "
Vidět uživatele"; echo "
Nahrát ceník na web"; } echo "

Odhlásit se"; if ($_GET['see_users']){ $que=mysql_query("SELECT * from user where not id=1"); $pocet_uzivatelu=mysql_num_rows($que); echo ""; echo ""; for ($i=0;$i<$pocet_uzivatelu;$i++){ $nazev=mysql_result($que,$i,'name'); $street=mysql_result($que,$i,'street'); $town=mysql_result($que,$i,'town'); $zip=mysql_result($que,$i,'zip'); $country=mysql_result($que,$i,'country'); $tel=mysql_result($que,$i,'tel'); $mail=mysql_result($que,$i,'email'); echo ""; } echo "
NázevAdresatelefon a email
$nazev".$street."
".$town."
".$zip."
".$country."
".$tel."
".$mail."
"; } if ($vysledek!="") echo $vysledek; if (!isset($vysledek) && $_GET['upload']==1){ ?>


Nahrání souboruCeník je viditelný pouze pro registrované zákazníky

Registrovat se můžete zde

Špatný login nebo heslo"; ?>
Přihlášení uživatele:
Jméno:
Heslo:
Registrace uživatele 0) $mail_fault=true; $que="select login from user where login='".$_POST['login']."'"; $query=mysql_query($que); if (mysql_num_rows($query)>0) $login_fault=true; if($login_fault || $mail_fault || $_POST['login']=="" || $_POST['user_password']=="" || $_POST['user_password_again']=="" || $_POST['user_name']=="" || $_POST['user_street']=="" || $_POST['user_town']=="" || $_POST['user_zip']=="" || $_POST['user_country']=="" || $_POST['user_mail']=="" || !check_email($_POST['user_mail'])) { $fault=true; } if (!$fault){ $name=$_POST['user_name']; $password=$_POST['user_password']; $login=$_POST['login']; $street=$_POST['user_street']; $town=$_POST['user_town']; $zip=$_POST['user_zip']; $country=$_POST['user_country']; $mail=$_POST['user_mail']; $tel=$_POST['user_tel']; $password_md5=md5($password); $que="INSERT INTO `user` (`id`, `login`, `password`, `name`, `street`, `town`, `zip`, `country`, `email`, `tel`, `admin`) VALUES ('','$login', '$password_md5', '$name', '$street', '$town', '$zip', '$country', '$mail', '$tel', '0')"; mysql_query($que); echo"
Byl jste úspěšně zaregistrován
"; echo"Přihlásit se"; } else echo"
Registrace nebyla dokončena
"; if ($_POST['login']=="") echo "".$contact_form_error['set_login']."
"; else if ($login_fault) echo "".$contact_form_error['login_already_used']."
"; if ($mail_fault) echo "".$contact_form_error['email_already_used']."
"; if (!$mail_fault && $_POST['user_mail']!="" && !check_email($_POST['user_mail'])) echo "".$contact_form_error['email_wrong_format']."
"; if ($_POST['user_password']=="") echo "".$contact_form_error['set_password']."
"; if ($_POST['user_password']!=$_POST['user_password_again']) echo "".$contact_form_error['password_mismatch']."
"; if ($_POST['user_mail']=="") echo "".$contact_form_error['set_user_email']."
"; if ($_POST['user_tel']=="") echo "".$contact_form_error['set_user_phone']."
"; if ($_POST['user_name']=="") echo "".$contact_form_error['set_user_name']."
"; if ($_POST['user_street']=="") echo "".$contact_form_error['set_user_street']."
"; if ($_POST['user_town']=="") echo "".$contact_form_error['set_user_town']."
"; if ($_POST['user_zip']=="") echo "".$contact_form_error['set_user_zip']."
"; if ($_POST['user_country']=="") echo "".$contact_form_error['set_user_country']."
"; } //pokud neproběhla úspěšná registrace, zobrazí se formulář pro vyplnění uživatelských dat if ($fault || $_GET['save']!=1){ ?>

Kontakty

KARTÁČOVNY spol. s r.o.
Červená Voda č.p. 358

tel.:
+420 465 626 331
+420 465 626 332
+420 465 626 159

fax: +420 465 626 431


Rychlý dotaz
E-mail:
Telefon:
Vložte dotaz: